Nyköpings Folkhögskola

Sök allmän kurs - läs behörigheter!

Allmän kurs är behörighetsgivande kurser.  Här kan du skaffa dig gymnasiebehörighet för att läsa på högskola.

inriktningskurserna kan du studera områdena natur och miljö, samhällskunskap, historia, psykologi, religion och friskvård.
Inriktningskurserna inom allmän kurs ger behörighet.

Förutom dina inriktningsämnen läser du också svenska, engelska och matematik. Dessutom väljer du ett tillval som du fördjupar dig i ett lektionspass i veckan. Inriktningskurserna  riktar sig till dig som har erfarenhet av folkhögskolestudier eller med studievana från andra studier. Antagning sker både höst- och vårtermin.

Du som behöver läsa på grundskolenivå kan läsa skolans baskurs, Nya Perspektiv. Den kursen är på heltid. Du studerar tematiskt och du läser dessutom svenska, engelska och matematik. 

Du kan också kombinera våra särskilda kurser i läderhantverk eller  skönlitterärt och journalistiskt skrivande med svenska, engelska och matematik och på så sätt få en komplett grundläggande behörighet. 

 

Foto: Lena Nordin

Kurstider för hösten 2017
Kursstart: 23 augusti
Höstlov: vecka 44
Kursslut: 19 december

Studiestöd
Studier på allmän kurs berättigar till studiestöd.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 31 maj. Vi antar dock till kursstart i mån av plats.

Ansökningsblankett
Ansökningsblankett till kursen hittar du  här.

Kostnad
850 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom den egna kurslitteraturen. 

Foto: Amanda Ardensten