Nyköpings Folkhögskola

Sök allmän kurs - läs behörigheter!

Allmän kurs är behörighetsgivande kurser. Här kan du skaffa dig gymnasiebehörighet för att läsa på högskola.

inriktningskurserna kan du studera områdena natur och ekologi, samhällskunskap och historia. Inriktningskurserna inom allmän kurs kan ge gymnasiebehörighet. Dessutom väljer du ett tillval som du fördjupar dig i ett lektionspass i veckan.

Inriktningskurserna  riktar sig till dig som har erfarenhet av folkhögskolestudier eller med studievana från andra studier. Antagning sker både höst- och vårtermin.

Du som behöver läsa på grundskolenivå kan läsa skolans baskurs, Nya Perspektiv. Studier är på halvtid men kan kombineras med att du läser svenska, matematik och engelska.  

Du kan också kombinera vår särskilda kurs i skönlitterärt och journalistiskt skrivande med svenska, engelska och matematik och på så sätt få en komplett grundläggande behörighet.

Foto: Lena Nordin

Kurstider för våren 2018
Kursstart: 10 januari
Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 14
Kursslut: 5 juni

Studiestöd
Studier på allmän kurs berättigar till studiestöd.

Sista ansökningsdag
Ansökningstidens har nu gått ut men vi antar till kursstart i mån av plats.

Ansökningsblankett
Ansökningsblankett till kursen hittar du  här.

Kostnad
850 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom den egna kurslitteraturen. 

Foto: Amanda Ardensten