Nyköpings Folkhögskola

Allmän kurs

Kurs för dig som behöver ta igen gymnasiet eller kanske även en del av grundskolan.

I allmän kurs kan du skaffa dig grundläggande behörighet för att läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola och universitet.

Du studerar med en klass som följs åt ett år i taget i en lugn och kreativ miljö. Studierna läggs upp tematiskt och ni redovisar era färdigheter på andra sätt än genom prov. Du får  stöd av engagerade lärare och vi lär oss av varandra.

Du får hjälp att planera dina studier, som normalt tar från ett till tre år beroende på vad du har med dig.

Allmän kurs i korthet:

  • Du läser på heltid.
  • Du läser årslånga kurser.
  • Du följer din egen grupp under hela året.
  • Du läser 1-3 år beroende på förkunskaper.
  • Du läser i fyra åttaveckorsperioder per läsår.
  • Du får bättre förståelse för sammanhang och helhet, genom tematiska, ämnesövergripande studier.
  • Du läser ämnet Tema där flera ämnen och svenska ingår. Vi arbetar också med film och media.
  • Dina studier  kan leda fram till grundläggande behörighet för yrkeshögskola eller högskola och universitet.


 

 Vad är folkhögskola?

Folkhögskolans miljö präglas av demokrati och lärarna ger deltagarna inflytande över innehållet.

Det är lätt att framföra synpunkter och lärarna lyssnar på deltagarna. Deltagarna får träna sig i att uttrycka åsikter och de lär sig att de är värda att lyssna på. Dessutom tränas deltagarna i att ifrågasätta egna uppfattningar och förstå varandra.

Studierna stärker de studerandes personliga utveckling och medför ett bättre självförtroende, ökad självkännedom och ökad tro på sig själv och sin förmåga. Gruppen används som resurs i lärprocessen.

Fyra av tio som gått allmän kurs går vidare till högskola, universitet och liknande.

(Källa: Myndigheten Statskontorets rapport En folkbildning i tiden från 2014)

 


 

Kurstider för läsåret 2019/2020
Kursstart: 21 augusti 2019
Höstlov: vecka 44
Höstslut: 18 december
---
Vårstart: 9 januari 2020
Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 15
Kursslut: 4 juni 2020

Studiestöd
Studier på allmän kurs berättigar till studiestöd.

Sista ansökningsdag
Ansök före 15 maj. Efter att ansökningstidens gått ut antar vi fram till kursstart i mån av plats.

Ansökningsblankett
Här söker du till allmän kurs.

Kostnad
850 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom den egna kurslitteraturen. 
__________________________I vårt prospekt hittar du alla våra kurser samlade.  Läs här och ladda ner.
__________________________