Nyköpings Folkhögskola

Baskurs: Nya Perspektiv

Du som behöver läsa på grundskolenivå kan läsa skolans baskurs, Nya Perspektiv. Kursen är på heltid.  Du studerar tematiskt och du läser dessutom engelska och matematik. 

Innehåll
Med dina intressen och behov som utgångspunkt kommer vi att använda aktuellt material som ger kunskaper och tränar förmågorna: läsa, skriva, tala, lyssna, räkna. Du kommer att få kunskap i digital teknik och möjlighet att lära dig hur man gör film.

Studieteknik och källkritik är andra viktiga inslag.

I kursen ingår även ett tillval där du får möjlighet att utifrån intresse välja vad du vill göra.

Arbetsformer
Vi arbetar tematiskt och delvis ämnesövergripande. Genom grupparbeten, samtal och diskussioner delar vi kunskaper och erfarenheter med varandra. På folkhögskolan är delaktighet viktig och du förväntas ta ansvar för dina studier och den sociala miljön såväl i den egna gruppen som för skolan som helhet. Det gör att närvaron är obligatorisk.

Målet är att du ska känna dig säker på att klara av att studera på gymnasienivå efter din tid på Nya Perspektiv.

Behörighet
Kan ges i svenska, engelska och matematik. Beroende på dina förkunskaper kan det ta mellan 2 till 4 terminer att bli godkänd.

Om du har frågor
För mer information om kursen, maila kursansvarig Lotta Krüger lotta@nykoping.fhsk.se eller ring till expeditionen på 0155-292080.

Ansök här (allmän kurs/terminslånga kurser)                                             

Kurstider för våren 2018
Kursstart: 10 januari
Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 14
Kursslut: 5 juni

Studiestöd
Studier på allmän kurs berättigar till studiestöd.

Sista ansökningsdag
Ansökningstidens har nu gått ut men vi antar till kursstart i mån av plats.

Ansökan
Ansök här (allmän kurs/terminslånga kurser).

Kostnad
850 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom den egna kurslitteraturen.