Nyköpings Folkhögskola

Natur & ekologi

Natur och ekologi-kursen handlar om samspelet i naturen. Kursen ger dig en naturvetenskaplig orientering om orsaker och verkan i vår miljö.

Vi studerar naturen i närområdet och i landskapet. Att följa årstidsväxlingar och att möta våren är ett bra sätt att lära sig artkunskap och förstå sambanden i naturen.

Kursinnehåll
Kursen börjar med att vi studera geologiska och naturgeografiska processer på jorden samt hur olika ekosystem är uppbyggda. Genom att följa vädrets skiftningar får du en inblick i hur klimatet verkar lokalt och globalt.

 Vinterekologi är inledning till ett moment där vi har ett undersökningsområde som vi regelbundet  återkommer till, för att kunna följa naturens utvecklingen. Aktuella natur och miljöfrågor kan också knytas till detta kursmoment och få där sin praktiska tillämpning.

Genom praktiska undersökningar får deltagarna konkreta upplevelser och förståelser för vår miljö och för växters, djurs och människors livsvillkor.

Arbetsformer
Teoretiska studier varvas med övningar, laborationer och fältstudier. Vi kommer att använda natur som en kunskapskälla men även hämta kunskaper från olika medier (böcker, artiklar, TV, internet, etc). Exkursioner och studiebesök är också viktiga delar i en lärprocess samt ett eget görande.

Kursdeltagarna förväntas att deltaga aktivt samt ta eget ansvar för studierna.

Behörighet
Kursen kan ge behörighet i naturkunskap.

Frågor
Mejla kursansvarig Martin Nelzén 
martin@nykoping.fhsk.se eller ring 0155-292091.

Kurstider för våren 2018
Kursstart: 10 januari
Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 14
Kursslut: 5 juni

Studiestöd
Studier på allmän kurs berättigar till studiestöd.

Sista ansökningsdag
Ansökningstidens har nu gått ut men vi antar till kursstart i mån av plats.

Ansökningsblankett
Ansökningsblanketter till Allmänna kursen hittar du här.

Kostnad
850 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom den egna kurslitteraturen.