Nyköpings Folkhögskola

Inriktning natur & miljö: Livets villkor

Kurs med natur- och miljöinriktning
Kursen handlar om förutsättningar för liv, utifrån "vår plats" i universum till hur människans livsstil påverkar jorden. Studierna ger en allmän orientering inom naturvetenskapen och sambanden mellan orsak och verkan.

Vi arbetar med olika frågeställningar utifrån deltagarnas egna natur- och miljöintressen och från aktuella diskussioner i medier. Deltagarna lär sig analysera och reflektera över dessa frågeställningar och uppmuntras till eget ställningstagande.

Teoretiska studier varvas med övningar, laborationer och exkursioner. Genom egna praktiska undersökningar får kursdeltagarna konkreta upplevelser och förståelse för vår miljö och villkoren för växter, djurs och människors möjligheter till överlevnad.

Metoder
Naturen som kunskapskälla
Praktiskt arbete
Kunskaper från olika medier (böcker, tidningar,TV, IT, etc)
Temastudier
Föreläsningar
Studiebesök och exkursioner

Kursdeltagarna förväntas ta stort eget ansvar för studierna.

Del i allmän kurs
Livets villkor är en del av allmän kurs på gymnasienivå. Studier inom profilen kan ge behörighet i naturkunskap. Kursen kan både läsas på hel- och deltid. Vid heltid ingår behörighetsgivande studier i engelska, matematik och svenska.

Frågor
Mejla kursansvarig Martin Nelzén
martin@nykoping.fhsk.se eller ring 0155-292091

Ansök här (allmän kurs/terminslånga kurser)                                                    

 

Kurstider för hösten 2017
Kursstart:  23 augusti
Höstlov: vecka 44
Kursslut: 19 december

Studiestöd
Studier på allmän kurs berättigar till studiestöd.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag 31 maj.

Vi antar dock sökande fram till kursstart i mån av plats.

Ansökan
Ansök här (allmän kurs/terminslånga kurser).

Kostnad 
850 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom den egna kurslitteraturen. 

Att studera
Du kan välja att studera på halvtid och då läser du bara profilkursen. För studier på heltid kompletterar du med matematik, svenska och engelska.