Nyköpings Folkhögskola

Inriktning psykologi & religion: Jag & Du

Kurs med inriktning på psykologi och religion

Kursens syfte
Vi skall tillsammans fundera över och söka kunskap om människan som social, kulturell och andlig varelse.

Kursinnehåll och arbetsformer
Undervisningen bygger i hög grad på diskussioner utifrån dina egna livserfarenheter och - inte minst - dina egna frågor.

Vi studerar psykiska teorier och sjukdomar. Vi diskuterar våra roller i samspelet mellan människor, hur vi formar våra attityder och hur vi påverkas av vår omgivning.

Vi funderar över tidlösa frågor om liv och död, om mening och meningslöshet. Och vi studerar hur framför allt de stora religionerna möter detta sökande och ger olika tolkningar av människans livssituation. Du får lära dig mer om dig själv både i förhållande till andra människor och till de stora livsfrågorna. Du får också möjlighet att studera människors sätt att tänka och tro i andra kulturer och andra tider.

Inom kursens ram måste du också kunna arbeta självständigt med fördjupningsarbeten, individuellt eller gruppvis.

Behörighet
Kursen kan ge behörighet i  Psykologi 1 och  Religionskunskap 1, samt vid heltidsstudier även svenska, engelska och matematik.

Frågor
Maila kursansvarig Karin Björnskär på karin@nykoping.fhsk.se

Ansök här (allmän kurs/terminslånga kurser)                                            


Kurstider för hösten 2017
Kursstart:  23 augusti
Höstlov: vecka 44
Kursslut: 19 decemberr

Studiestöd
Studier på allmän kurs berättigar till studiestöd.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag 31 maj. 

Vi antar dock sökande fram till kursstart i mån av plats.

Ansökningsblankett
Ansök här (allmän kurs/terminslånga kurser).

Kostnad
850 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom den egna kurslitteraturen.

Att studera
Du kan välja att studera på halvtid och då läser du bara profilkursen. För studier på heltid kompletterar du med matematik, svenska och engelska.