Nyköpings Folkhögskola

Globalisering: samhälle & historia

Vi lever i en globaliserad värld. Det innebär att vi konsumerar varor som kommer från jordens alla hörn och att vi dagligen möter människor som kommer från olika delar av världen. Vi får och sänder information på en bråkdels sekund över internet.

I den här kursen försöker vi förstå hur allt detta hänger samman. Vi sätter in det globaliserade samhället i en historisk kontext.  Målet är att göra världen begriplig.

Kursinehåll
Vi utgår från det vi själva konsumerar och studerar vem som tillverkar våra varor och under vilka villkor. Vi tittar vidare på hur världshandeln fungerar. Vilka avtal  och överenskommelser  som  styr dagens handel och hur historiska skeenden  har påverkat  hur det ser ut idag. För att förstå det som händer idag  behöver exempelvis kolonialismen och industrialismens historia  belysas.

Vi tittar ut i världen och ser hur organisationer som FN, WTO och EU fungerar. Hur påverkas vi och hur påverkas världens befolkning av de beslut som sker på olika nivåer?

Vi följer utvecklingen av Agenda 2030 och FNs mål för en  hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. I samband med detta får vi också chansen att studera olika ekonomiska teorier och titta på frågor om resursutnyttjande.

Vi intresserar oss också för frågan hur man mäter mänsklig utveckling.

Vi studerar de globala konflikter som orsakat att ca 60 miljoner människor  idag befinner sig på flykt i världen. Vi försöker förstå olika internationella relationer som leder till osämja såväl som fredliga och utvecklande samarbeten. Vi studerar också hur olika NGOs arbetar i en global värld.

Sist men inte minst, hur kan vi här i Nyköping bidra till att göra världen till en bättre plats?

Kursmaterial och arbetsformer
Vi söker fakta på internet, i dagstidningar och andra medier. Kursdeltagarna har tillgång till referensböcker i samhällsämnen. Vi gör studiebesök och håller kontakt med föreningar och enskilda personer som är engagerade i internationella frågor.

Kursdeltagarna förväntas att deltaga aktivt samt ta eget ansvar för studierna.

Behörighet
Kursen kan ge gymnasiebehörigheter i samhällskunskap (sh1a1) och historia (hi1a1).

Om du har frågor, ring gärna skolan, 0155-29 20 80 eller maila kursansvarig Mia Rolandsdotter.

Kurstider för våren 2018
Kursstart: 10 januari
Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 14
Kursslut: 5 juni

Studiestöd
Studier på allmän kurs berättigar till studiestöd.

Sista ansökningsdag
Ansökningstidens har nu gått ut men vi antar till kursstart i mån av plats.

Ansökningsblankett
Ansökningsblanketter till Allmänna kursen hittar du här.

Kostnad
850 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom den egna kurslitteraturen.