Nyköpings Folkhögskola

Inriktning samhälle & historia: Människan & Makten

Samhället idag
Fungerar demokratin? Vem styr Sverige? Hur påverkas vi av EU?  Vi studerar demokratiska framsteg och motgångar, vi jämför förr och nu och funderar över framtiden. Här ingår frågor om makt och politik, ekonomi och arbete, människovärde och mänskliga rättigheter.

Vad innebär det att vara "svensk"? Vad innebär det att vara samhällsmedborgare? Hur kan vi leva med varandra i ett samhälle med många olika kulturer? Vi undersöker utsatta gruppers situation och diskuterar vad diskriminering är.

Hur formas vår syn på samhället? Hur långt sträcker sig yttrandefriheten? Kan vi lita på medierna? Hur påverkas vi av TV, tidningar och sociala media?

Historiska perspektiv
Hur har människors livsvillkor sett ut i olika tider? Ur ett historiskt perspektiv studerar vi hur samhällen vuxit fram och förändrats.

Teman i korthet
- Demokratins grunder
- Mänskliga rättigheter och sociala villkor
- Ekonomi och arbetsmarknad
- Mediernas makt och makten över medierna
- Politiska ideologier och idéer om samhällsförändring

Arbetsformer
Vi tar del av fakta, analyserar, sammanställer, presenterar och diskuterar. Vi följer den aktuella samhällsdebatten genom olika media. Vi gör studiebesök och håller kontakt med föreningar och enskilda människor som är engagerade i samhällsfrågor. Deltagarna kan påverka innehållet i kursen och förväntas ta ett stort eget ansvar för studierna.

Kursmaterial
Vi följer vad som händer genom dagstidningar, internet och andra media. Kursdeltagarna har tillgång till referensböcker i samhällsämnen och historia.

Del i allmän kurs
Människan & Makten är en del av allmän kurs på gymnasienivå. Studier inom profilen kan ge gymnasiebehörigheter i samhällskunskap och historia. Kursen kan läsas både på hel- och deltid.  Vid heltid ingår behörighetsgivande studier i svenska, engelska och matematik.

Frågor
Maila kursansvarig Robert Olsson
 robert.olsson@nykoping.fhsk.se

Ansök här (allmän kurs/terminslånga kurser)                                           


Kurstider för hösten 2017
Kursstart:  23 augusti
Höstlov: vecka 44
Kursslut: 19 december

Studiestöd
Studier på allmän kurs berättigar till studiestöd.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag 31 maj.

Vi antar dock sökande fram till kursstart i mån av plats.

Ansökan
Ansök här (allmän kurs/terminslånga kurser).

Att studera
Du kan välja att studera på halvtid och då läser du bara profilkursen. För studier på heltid kompletterar du med matematik, svenska och engelska.