Nyköpings Folkhögskola

Ansökningsblanketter

Allmän kurs/terminslånga kurser 
via formulär   via pdf

Musikerlinjen år 1 och år 2
via formulär  via pdf

Svenska som andraspråk
via pdf

Korta kurser/helgkurser/cirkel
via pdf

Gemensam