Nyköpings Folkhögskola

Ansökningsblanketter

Terminslånga kurser/allmän kurs 
webbformulär   pdf-blankett

Korta kurser/helgkurser/cirkel
pdf-blankett

Musikerlinjen år 1 och år 2
webbformulär  pdf-blankett

Svenska som andraspråk
pdf-blankett