Välkommen till Nyköpings Folkhögskola!

 
För att ansluta till Nyköpings Folkhögskola behöver du göra följande:
  1. Installera en Citrixklient på din dator.
  2. Starta Citrixsessionen
 


Denna inloggning är endast till för Nyköpings Folkhögskolas användare.
Du behöver ett giltigt användarid och lösenord för att kunna logga in.
Alla inloggningsförsök loggas och följs upp.