Nyköpings Folkhögskola

Coronapandemin: Undervisning på distans

Nyköpings folkhögskola följer rekommendationerna kring coronaviruset. Därför bedrivs undervisningen på distans tills vidare. Alla deltagare är i löpande kommunikation med sina kursansvariga i former som har anpassats till respektive kurs.

Expeditionen är öppen 10:00-12:00 måndag till fredag. Övriga tider hänvisar vi till:

 
Vi bevakar telefonsvararen och e-post så intensivt vi kan, men fördröjning kan komma att uppstå ifall medarbetare blir sjuka. Uppgifterna här kommer att uppdateras vartefter situationen förändras.

Vi kommer att sakna att kunna mötas - mötet mellan människor är av stort värde i folkhögskolan. Men att ta ett solidariskt och nytänkande ansvar när vi är i utsatta lägen är också vår styrka.

Med önskan om gott mod, samarbete och tillförsikt ser vi fram emot att ses igen så snart som möjligt!

Behöver du stödsamtal under denna tid, kontakta vår kurator Lina Sommevåg på lina@nykoping.fhsk.se. Hon fortsätter erbjuda samtal per telefon och eventuella promenadsamtal utomhus, förutsatt att båda parter är friska.


Annika Nyberg, rektor
19 mars 2020 

Personalen skickar kärlekshälsningar till deltagarna som under pandemin jobbar på distans.