Nyköpings Folkhögskola

Filmkurs med resa

 

Vi måste tyvärr meddela att vår filmkurs Brännpunkt Europa inte kommer kunna starta hösten 2017 och att kursstart istället sker våren 2018.

Anledningen är två. En av kursens lärare har i höst fått möjlighet att prova verksamhet utanför skolan. Dessutom har vi trots gott antal sökande inte fått in tillräckligt många bekräftade antagna för att kunna köra kursen. Under hösten kommer skolan därför göra omstruktureringar när det gäller hela kursen, produktionen, ämnena och lärarna.

Mer information om filmkursen 2018 kommer efter skolstart. 

Har du frågor kan du kontakta kursansvarige  Thomas Dahlin.


KURSENS LÄRARE 

Thomas Dahlin  började på 90-talet jobba med reklam, information, dokumentär och spelfilm, både nationellt och internationellt.

Filmlärare på gymnasienivå och mentor för unga filmare. Sedan 10 år tillbaka lärare på Liu, Linköpings Universitet i VFX Filmproduktion. Driver filmstudio och är filmproducent, teknisk regissör samt produktionsdesigner i egna produktioner, andra produktionsbolag.

Eva Ogenborg  läste på Kulturvetarlinjen i Linköping på 80-talet och fick då upp ögonen för olika media. Gick ut med en examen i historia.

Hon har jobbat med undervisning i närmare 30 år, de senaste sju åren på Nyköpings Folkhögskola. Språk och samhällsfrågor har länge varit huvudämnen. I skolans distanskurs Skrivtorget har Eva undervisat i grunderna i journalistiskt skrivande. Själv kom hon i kontakt med journalistiken främst via förtroendeuppdrag i RFSL. Förutom skrivande är sexualpolitik och minoritets/MR-frågor något hon brinner för.

 

Kurstider för våren 2018
Kursstart: 10 januari
Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 14
Kursslut: 5 juni

Studiestöd
Studier på denna kurs (särskild kurs) berättigar till studiestöd. Från CSN kan du också söka för merkostnader i samband med kursen.

Ansökan
Här ansöker du till kursen. Vi antar nu till kursstart i mån av plats.

STEG 1
Du som är uttagen kontaktas efter 15 november där du kommer att kallas till träff där du får träffa andra som sökt och oss lärare. Under träffen kommer vi hålla en intervjuer med dig som sökt.

STEG 2
Din ansökan samt intervjun kommer att ligga till grund för antagningen, där vi antar dig eller ger dig en reservplats. 

STEG 3
Du bekräftar din plats på kursen genom att betala en depositionsavgift på 500 kronor när du blivit antagen. Vid avhopp betalas inte avgiften tillbaka.

Avgifter 
Terminsavgiften är 1200 kr (varav 500 kronor är depositionsavgift som betalas vid antagning).

I terminsavgiften ingår service- och förbrukningsmaterial samt teknik. Utöver terminsavgiften betalar du en kursavgift som till dags dato (2017-06-29) inte är fastställd.