Nyköpings Folkhögskola

Filmkurs med resa till Polen

Vi och vår omvärld genomgår stora förändringar. Vår terminslånga kurs fördjupar förståelsen för vad som händer i Europa - denna termin med Polen i fokus. I en kreativ och verklighetsbaserad process arbetar vi med filmproduktionens alla delar. Tillsammans skapar vi en professionell skildring av samtidens rörelser. Startar hösten 2017.

Denna 17 veckors särskilda kurs kommer att ge dig en allmän och bred bild av brännande frågor i Europa i dag. Vi fokuserar på grannlandet Polens samtidsfrågor.  Vi väljer frågeställningar att fördjupa oss i utifrån arbete i team. Teamets erfarenheter och intressen styr. Du kommer att få prova filmproduktionens olika roller i processen, för att sedan ges en fast roll under projektet.

Kursen vänder sig till dig med samhälls- och filmintresse. Den ger insikter och kunskaper i att jobba processinriktat och i projektform. Du får lära dig göra skildringar i professionell filmproduktion för visning på allt från bioduk till sociala media.

Du kommer sedan kunna gå vidare inom många olika yrkesområden där media ingår.  

Har du frågor kan du kontakta kursansvarige Thomas Dahlin.

 

KURSENS LÄRARE

Thomas Dahlin  började på 90-talet jobba med reklam, information, dokumentär och spelfilm, både nationellt och internationellt.

Filmlärare på gymnasienivå och mentor för unga filmare. Sedan 10 år tillbaka lärare på Liu, Linköpings Universitet i VFX Filmproduktion. Driver filmstudio och är filmproducent, teknisk regissör samt produktionsdesigner i egna produktioner, andra produktionsbolag.

I Brännpunkt Europa kommer Thomas jobba med processtyrning, projektledning och filmproduktion.

____________________________

Robert Olsson  är samhällsvetare med examen från programmet för Samhälls- och kulturanalys vid Linköpings universitet. Han deltog i två resande kurser på Färnebo folkhögskola på 90-talet och menar - liksom många andra som gjort en bildningsresa på folkhögskola - att "det var det bästa jag gjort i mitt liv".

Efter att ha arbetat några år som lärarvikarie i olika ämnen och med ideellt miljö- och solidaritetsarbete vid sidan om, studerade han vidare till folkhögskollärare och har sedan sju år undervisat på Nyköpings folkhögskola, huvudsakligen i samhällskunskap och historia.

I Brännpunkt Europa kommer Robert handleda studier kring Europas och Polens moderna historia liksom kring aktuella samhällsfrågor.

____________________________

Eva Ogenborg  läste på Kulturvetarlinjen i Linköping på 80-talet och fick då upp ögonen för olika media. Gick ut med en examen i historia.

Hon har jobbat med undervisning i närmare 30 år, de senaste sju åren på Nyköpings Folkhögskola. Språk och samhällsfrågor har länge varit huvudämnen. I skolans distanskurs Skrivtorget har Eva undervisat i grunderna i journalistiskt skrivande. Själv kom hon i kontakt med journalistiken främst via förtroendeuppdrag i RFSL. Förutom skrivande är sexualpolitik och minoritets/MR-frågor något hon brinner för.

I Brännpunkt Europa kommer Eva jobba främst med polsk samtidsbevakning i (engelsk)språkig media samt textproduktion för kursens filmprojekt.

____________________________

 

Kurstider för hösten 2017
Kursstart: 23 augusti
Resa: vecka 42-43
Höstlov: vecka 44
Kursslut: 19 december

Studiestöd
Studier på denna kurs (särskild kurs) berättigar till studiestöd. Från CSN kan du också söka för merkostnader i samband med kursen.

Ansökan
Här ansöker du till kursen. Vi antar nu till kursstart i mån av plats.

STEG 1
Du som är uttagen kontaktas efter 15 maj där du kommer att kallas till träff där du får träffa andra som sökt och oss lärare. Under träffen kommer vi hålla en intervjuer med dig som sökt.

STEG 2
Din ansökan samt intervjun kommer att ligga till grund för antagningen, där vi antar dig eller ger dig en reservplats. Under juni månad får du besked.

STEG 3
Du bekräftar din plats på kursen genom att betala en depositionsavgift på 500 kronor när du blivit antagen. Vid avhopp betalas inte avgiften tillbaka.

Avgifter 
Terminsavgiften är 1200 kr (varav 500 kronor är depositionsavgift som betalas vid antagning).

I terminsavgiften ingår service- och förbrukningsmaterial samt teknik. Utöver terminsagiften betalar du en kursavgift på maximalt 6000 kronor. I den ingår resa tur och retur Polen, logi, transporter i Polen samt gästföreläsare och studiebesök.