Filmproduktion och samtidsrörelser

Vi och vår omvärld genomgår stora förändringar. Kursen fördjupar förståelsen för vad som händer i Europa - denna termin med fältstudier i Polen. I en kreativ och verklig-hetsbaserad process arbetar vi med filmproduktionens alla delar. Tillsammans skapar vi en professionell skildring av samtidens rörelser. 

Kursen kommer att ge dig en allmän och bred bild av brännande frågor i Europa i dag. Vi fokuserar på samtidsfrågor i grannlandet Polen. Utifrån olika team väljer vi frågeställningar att fördjupa oss i. Teamens erfaren-heter och intressen styr. Du kommer att få prova filmproduktionens olika roller i processen, för att sedan ges en fast roll under inspelningen.

Kursen vänder sig till dig med ett samhälls- och filmintresse. och där du kan gå vidare inom många olika yrkesområden där media ingår.  

Kursen ger också insikter och kunskaper i att jobba processinriktat och i projektform.

Du får lära dig göra skildringar i professionell filmproduktion för visning på allt från bioduk till sociala media.

Har du frågor kan du kontakta kursansvarige  Thomas Dahlin.

Här ansöker du till kursen.

Presentation av kursens lärare

Thomas Dahlin är utbildad under 80-talet i grafisk design och rörlig bild. Började på 90-talet jobba med reklam, information, dokumentär och spelfilm, både nationellt och internationellt. 


Semiprofessionell utbildning för nästa generation filmare i alla produktionsled. 10 år som Filmlärare på Liu, Linköpings Universitet i VFX Filmproduktion. Filmlärare på gymnasienivå och mentor för unga filmare. Har produktionsbolag som driver filmstudio, specialite Greenscreen och är filmproducent, teknisk regissör samt produktionsdesigner i egna produktioner, andra produktionsbolag. 

I Brännpunkt Europa kommer Thomas jobba med processtyrt projekt och produktions hantering. Visualisering med analog/digital teknik.

Mia Rolandsdotter

Mia Rolandsdotter är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och religion och har också läst beteendevetenskap. Hon reste själv med Valla folkhögskola till Tanzania på 90 - talet och det skapade fortsatt intresse för världen och folkbildningen. Samhällsintresset växte också då hon tillbringade ett år i Israel/Palestina.

Mia har jobbat som lärare på gymnasiet och inom folkbildningen, både med ungdomar och vuxna. Hennes intresseområden är breda men hon känner särskild för politiska rörelser i nutiden, internationella frågor, migrationsfrågor och frågor som gäller mänskliga rättigheter. Människans skapande förmåga är också viktig!

I Brännpunkt Europa kommer Mia handleda studier kring Europas och Polens moderna historia liksom kring aktuella samhällsfrågor.

Eva Ogenborg läste på Kulturvetarlinjen i Linköping på 80-talet och fick då upp ögonen för olika media. Gick ut med en examen i historia.

Hon har jobbat med undervisning i närmare 30 år, de senaste sju åren på Nyköpings Folkhögskola. Språk och samhällsfrågor har länge varit huvudämnen. I skolans distanskurs Skrivtorget har Eva undervisat i grunderna i journalistiskt skrivande. Själv kom hon i kontakt med journalistiken främst via förtroendeuppdrag i RFSL. Förutom skrivande är sexualpolitik och minoritets/MR-frågor något hon brinner för.

I Brännpunkt Europa kommer Eva jobba främst med polsk samtida bevakning i (engelsk)språkig media samt textproduktion för kursens filmprojekt.

Kurstider för hösten 2018
Kursstart: 22 augusti
Höstlov: vecka 44
Kursslut: 19 december

Studiestöd
Studier på denna kurs (särskild kurs) berättigar till studiestöd. Från CSN kan du också söka för merkostnader i samband med kursen.

Sista ansökningsdag
Ansök före 15 maj. Efter att ansökningstidens gått ut antar vi fram till kursstart i mån av plats. 

Här ansöker du till kursen.

STEG 1
Du som söker blir kontaktad av oss för en intervju på plats. Senare i höst planerar vi en träff för andra som sökt. 

STEG 2
Din ansökan, intervjun samt träffen kommer att ligga till grund för antagningen, där vi antar dig eller ger dig en reservplats. 

STEG 3
Du bekräftar din plats på kursen genom att betala en depositionsavgift på 500 kronor när du blivit antagen. Vid avhopp betalas inte avgiften tillbaka.

Vad kräver vi?
Du måste ha fyllt 18 för att kunna söka.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Inga förkunskaper krävs i filmproduktion. Däremot vill vi att du har ett genuint samhälls- och filmintresse.

Avgifter 
Material- & serviceavgiften är 1200 kr (varav 500 kronor är deposition som betalas vid antagning). I material- och serviceavgiften ingår  förmiddagsfika, förbrukningsmaterial samt teknik.

Utöver material- & serviceavgiften betalar du kostnader för resa och boende i Polen, med ett tak på 6000 kronor. 

Från CSN kan du alltså söka för merkostnaderna i samband med kursen.