Nyköpings Folkhögskola

Semiprofessionell helårsutbildning på halvfart distans

Sugen på filmskapande på professionell nivå? Vill du kombinera filmproduktion med fältstudier i Polen? Vi erbjuder en kreativ kurs där vi jobbar och processbaserat med produktionens alla delar. Tillsammans skapar vi skildringar av samtidens rörelser för bio och andra mediaplatt-formar.

Vi och vår omvärld genomgår stora förändringar.  Kursen kommer att ge dig en allmän och bred bild av brännande frågor i Europa i dag. Vi fokuserar på samtidsfrågor i grannlandet Polen. Du kommer att producera film med dokumentära skildringar och lära dig om post-production.

SAMTIDENS RÖRELSER

Vi tillbringar cirka tio dagar i Kraków där vi bor centralt på vandrarhem (med en kvarts promenad till historiska Rynek Główny (Stortorget) i Stare Miasto (Gamla stan) i ena riktningen - och universitets- och museiområdet med byggnader daterade efter 1900 alldeles inpå knuten i den andra. Här stoltserar till exempel den mäktiga gruv- och metallurgi akademin och historiska platser före och efter andra världskriget.

FILMPRODUKTION

Utifrån olika team väljer vi frågeställningar att fördjupa oss i. Teamens erfarenheter och intressen styr. Du kommer att få prova film- produktionens olika roller i processen under hösten, för att sedan ges en fast roll under slutproduktionen och inspelningen under våren.

Kursen ger också insikter och kunskaper i att jobba processinriktat och i projektform.

Vi jobbar med filmproduktionens alla delar: utveckling, förproduktion, inspelning, efterproduktion och distribution. Du får lära dig göra skildringar i professionell filmproduktion för visning på allt från sociala medier till vår färdiga film som kommer att visas på bioduk vid kursavslut.

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs
Du har provat på filmproduktionens alla delar och process- och projekthantering. Du har har tränat dig i att jobba journalistiskt och dokumentärt. Du kommer kunna gå vidare inom många olika yrkesområden där media ingår, både på andra produktionsbolag och för att kunna starta eget eller söka högre studier.

Har du frågor kan du kontakta kursansvarige Thomas Dahlin.

Här ansöker du till kursen.

____________________________________________________ 

Presentation av kursens lärare

Thomas Dahlin är utbildad under 80-talet i grafisk design och rörlig bild. Började på 90-talet jobba med reklam, information, dokumentär och spelfilm, både nationellt och internationellt. 

Semiprofessionell utbildning för nästa generation filmare i alla produktionsled. 10 år som Filmlärare på Liu, Linköpings Universitet i VFX Filmproduktion. Filmlärare på gymnasienivå och mentor för unga filmare. Har produktionsbolag som driver filmstudio, specialite Greenscreen och är filmproducent, teknisk regissör samt produktionsdesigner i egna produktioner, andra produktionsbolag. 

I FilmPro College kommer Thomas jobba med processtyrt projekt och produktions hantering. Visualisering med analog/digital teknik.

Mia Rolandsdotter

Mia Rolandsdotter är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och religion och har också läst beteendevetenskap. Hon reste själv med Valla folkhögskola till Tanzania på 90 - talet och det skapade fortsatt intresse för världen och folkbildningen. Samhällsintresset växte också då hon tillbringade ett år i Israel/Palestina.

Mia har jobbat som lärare på gymnasiet och inom folkbildningen, både med ungdomar och vuxna. Hennes intresseområden är breda men hon känner särskild för politiska rörelser i nutiden, internationella frågor, migrationsfrågor och frågor som gäller mänskliga rättigheter. Människans skapande förmåga är också viktig!

I FilmPro College kommer Mia handleda studier kring Europas och Polens moderna historia liksom kring aktuella samhällsfrågor.

Eva Ogenborg läste på Kulturvetarlinjen i Linköping på 80-talet och fick då upp ögonen för olika media. Gick ut med en examen i historia.

Hon har jobbat med undervisning i närmare 30 år, de senaste sju åren på Nyköpings Folkhögskola. Språk och samhällsfrågor har länge varit huvudämnen. I skolans distanskurs Skrivtorget har Eva undervisat i grunderna i journalistiskt skrivande. Själv kom hon i kontakt med journalistiken främst via förtroendeuppdrag i RFSL. Förutom skrivande är sexualpolitik och minoritets/MR-frågor något hon brinner för.

I FilmPro College kommer Eva jobba främst med polsk samtida bevakning i (engelsk)språkig media samt textproduktion för kursens filmprojekt.

Kurstider för läsåret 2019/2020
Kursstart: 21 augusti 2019
Höstlov: vecka 44
Höstslut: 18 december
---
Vårstart: 8 januari 2020
Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 15
Kursslut: 4 juni 2020
___________________________
Läsårets arbetsnamn är Brännpunkt Europa. Under året utforskar vi brännande frågor för vår tid.

___________________________

Kursen i korthet
FilmPro College, processbaserad filmproduktion med föreläsningar, tutorials, övningar till färdigt resultat. Om du vill fördjupa dig i delar av produktions stegen så behöver du en dator (PC eller Mac) som du kan jobba med i skrift, grafik, foto och film.

Undervisning i Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects samt Audition. Du som student har rätt till studentlicens för Adobe (i dagsläget cirka 195 kronor i månaden). Du kan använda din mobil eller egen system- eller filmkamera för utbildningen. Skolan använder Sony och Canon och övrig studioteknik när vi träffas eller reser. 

Hösten 2019
Utveckling: Process, idé, research, manus.
Förproduktion: Produktion, storyboard, planering, ekonomi, studio.
Inspelning: Regi, foto, ljus, ljud, intervju.
Efterproduktion: Förredigering, musik, grafik, VFX, redigering.
Distribution: Sociala medier, reklam, mastring.

Våren 2020
Samma som hösten men skarp produktion.
Resa utomlands: Location.
Visning: Biostaden Nyköping
__________________________

Studiestöd

Studier på denna kurs (särskild kurs, eftergymnassial nivå) berättigar till studiestöd. Från CSN kan du också söka för delar av merkostnader i samband med kursen.

Sena ansökningar
Sista ansökningsdag har nu passerat men du kan fortfarande söka kursen. Vi antar i mån av plats fram till kursstart. 

Här ansöker du till kursen.

STEG 1
Du som söker blir kontaktad av oss för en intervju på plats. Senare i höst planerar vi en träff för andra som sökt. 

STEG 2
Din ansökan, intervjun samt träffen kommer att ligga till grund för antagningen, där vi antar dig eller ger dig en reservplats. 

STEG 3
Du bekräftar din plats på kursen genom att betala en depositionsavgift på 500 kronor när du blivit antagen. Vid avhopp betalas inte avgiften tillbaka.

Vad kräver vi?
Du måste ha fyllt 18 för att kunna söka.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Inga förkunskaper krävs i filmproduktion. Däremot vill vi att du har ett genuint samhälls- och filmintresse.

Avgifter 
Material- & serviceavgiften är 1.200 kronor (varav 500 kronor är deposition som betalas vid antagning). I material- och serviceavgiften ingår  förmiddagsfika, förbrukningsmaterial samt teknik.

Utöver material- & serviceavgiften betalar du kostnader för resa och boende i Polen, med ett tak på 5.000 kronor, totalt maximalt 6.200 kronor.

Från CSN kan du alltså söka för delar av merkostnaderna i samband med kursen.
__________________________

 I vårt prospekt hittar du alla våra kurser samlade.  Läs här och ladda ner.

__________________________