Nyköpings Folkhögskola

Integrationskursen Bryggan

Inbjudan till en integrationskursen Bryggan - öka din personals kompetens att hantera kulturella olikheter

Många av dem som arbetar nära nyanlända har liten eller ingen kunskap om historia, traditioner och levnadssätt i de länder dessa kommer ifrån, eller hur man bäst hanterar kulturella olikheter och missförstånd.

Processen för de nyanländas integration i det svenska samhället är ofta inte lätt där skillnader mellan invanda sätt att leva och det svenska samhällets förväntningar, normer, värderingar och samhällssystem innebär krockar och osäkerhet - från både de nyanlända och det svenska samhället.

Skolgång, utbildning, religion, jämställdhet, sex & samlevnad och politik är frågor där skillnaderna ofta är som störst. Skolsystem som skiljer sig från det i Sverige, normer och regler för pojkars och flickors deltagande i olika skolaktiviteter, simundervisning, klädkoder etc. Konflikter uppkommer då lätt mellan barn, föräldrar och lärare, vilket ofta leder till frustration, oro och missförstånd.

Nyköpings Folkhögskolans kurs Bryggan ger verktygen att hantera de kulturkrockar som kan uppstå. Kursen  riktar sig till dig som är SFI-lärare, folkhögskollärare, lärare inom grund- och gymnasieskolan, personal inom skolhälsovård, till socialsekreterare och övrig personal inom kommun och landsting samt till andra yrkesgrupper som jobbar professionellt med flyktingar/nyanlända. Kursen passar även dig som jobbar ideellt i frivilligorganisationer.

Kursinnehåll

  • De viktigaste skillnaderna mellan det svenska majoritetssamhället och de samhällen som utbildningen kommer att handla om: Afghanistan, Somalia,  Syrien, Irak och andra länder med liknande social och politisk situation.

  • Fakta om de vanligaste problemen som kan uppstå i mötet mellan den valda kulturen och svensk kultur

  • Folkbildning - vi lär alla av varandras erfarenheter och upplevelser av kulturkrockar, personliga möten och missförstånd

  • Diskussionstillfällen där deltagarna kan ställa frågor.

  • Möjlighet att påverka kursens innehåll.

Gruppstorlek
Utbildningen sker i mindre grupper på 10-15 personer, för att ge varje deltagare en chans för att diskutera och ta upp egna frågor.  Lägsta antal deltagare är dock åtta personer.

Tid
Två halvdagar (fredagar*)  eller en heldag fredag* med start 14 februari kl. 08.30.  Om ni är en grupp på samma arbetsplats kan vi ordna att vår utbildare kommer till er då ni fixar lokaler, utrustning och fika.

Kursen kan komma att ställas in om antal deltagare understiger åtta personer.

*) fredagen 14, 21,28 februari eller välj en annan vardageftermiddag 

Pris
1500 kronor per person. Frivilligorganisationer betalar 1000 kronor.

Anmälan
Anmälan sker via formulär Anmälningsavgift 300 kronor per person.  Betalas till Bankgiro 5719-7576 senast 7 januari 2020. Ange BRYGGAN i meddelandefältet.

Mer information
Kontakta Awes Osman på 073-759 93 49 eller awes@nykoping.fhsk.se .

 

Kursledare
Awes Osman, författare, folkbildare, lärare och samhällsvägledare på Nyköpings Folkhögskola. Awes kom till Sverige för 12 år sedan och har länge varit engagerad i integrationsprocesser. Han har skrivit rapporten Somalier i Sverige tillsammans med flera andra författare och har själv skrivit romanen Den skinnlösa geten i Somalia. I oktober i år publicerades hans bok Svensk fika. En personlig introduktion till den svenska arbetsmarknaden ut. 

Han har tidigare lett den populära Somaliakursen, en kurs som hållits på Nyköpings Folkhögskola under några år.