Nyköpings Folkhögskola

Lär dig mer om Somalia

Landet, språket, människorna och kulturen

Kursen försöker besvara frågor som:

  • hur ser vardagen ut för en Somaliasvensk familj?
  • somalisk kultur, historia och det politiska läget
  • kunskap och råd i mötet med somaliska flyktingar
  • somaliska språket, utbildningshistoria och skillnaden mellan det svenska och det somaliska språket
  • hur tänker en Somaliasvensk?

 

Kursledare
Kursen leds av Awes Osman som är lärare och samhällsvägledare på folkhögskolan i Nyköping och dessutom författare och Annika Andersson, som har arbetat med integration i Nyköpings kommun i många år.

Kostnad
Kursen är gratis för kommunanställda. För externa deltagare faktureras en kursavgift på 1000 kronor/kurs. Vi eftersträvar en liten grupp varför antalet deltagare är begränsat.

Anmälan & frågor
Kontakta Annika Andersson  eller Helena Karlsson, kommunservice Brandkärr, 0155-24 89 56

OBS! 
Under kursernas gång ges tillfälle att träffa och diskutera med Somaliasvenskar som studerar på Nyköpings folkhögskola. 

Kommunservice Brandkärr

Länsstyrelsen i Sörmland driver också intergrationsprojekt. Läs mer om det  här.