Nyköpings Folkhögskola

Kurator

STÖDSAMTAL HOS KURATOR

Nyköpings Folkhögskola erbjuder samtalsstöd till dig som är deltagare på skolan. Du är välkommen till vår kurator Lina Sommevåg om du behöver en samtalspartner, stöd eller hjälp. 

Vilken hjälp kan du få?
Du kanske upplever psykisk ohälsa, har privata bekymmer eller problem på det personliga planet, hinder och motstånd kring att studera, sociala - och relationella svårigheter eller problem av mer praktisk karaktär som gör att du känner stress och oro.

Det finns stor potential till förändring, läkning och utveckling i det ömsesidigt respektfulla mötet och nära samtalet med en annan människa.

Utöver samtalsstöd kan du få hjälp med att komma i kontakt med externa verksamheter som socialtjänst, ungdomsmottagning, kvinnojourer, vårdgivare med flera.

Tystnadsplikt
Samtalen med kurator är konfidentiella och ingenting av det du säger kommer att föras vidare, om inget annat har kommit överens om. 

Kurators arbetstider
Måndag, fredagar och vissa tisdagar, kl. 8:30 - 17:00.

Bokning
Om du vill boka samtal med Lina kontaktar du henne via mail: lina@nykoping.fhsk.se

Hitta kuratorn
Du hittar kuratorn på Bryggeriet, första dörren till vänster.