Nyköpings Folkhögskola

Kurator


STÖDSAMTAL HOS KURATOR

Nyköpings Folkhögskola erbjuder samtalsstöd till dig som är deltagare på skolan. Du är välkommen till vår kurator Lina Sommevåg om du behöver en samtalspartner, stöd eller hjälp. 

Vilken hjälp kan du få?
Mår du kanske dåligt med exempelvis ångest och depression? Skadar du dig själv? Kränker du andra eller är du själv utsatt? Kanske har du funderingar kring liv och död, identitet, kärlek och sex eller tycker det är svårt med relationer. Eller är det mer praktiska frågor om exempelvis ekonomi och bostad som gör att du känner stress och oro? 

Till skolans kurator kan du komma med dina funderingar och det som tynger dig. Att våga prata med en annan människa som är där för att lyssna bara på dig är ofta första steget till förändring, läkning och utveckling. Och det är aldrig för sent att ta tag i det som känns jobbigt.

Räcker inte samtalsstödet kan Lina hjälpa dig att komma i kontakt med andra verksamheter som socialtjänst, ungdomsmottagning, kvinnojour, vårdgivare, RFSL med flera.

Tystnadsplikt
Samtalen med kurator är konfidentiella och ingenting av det du säger kommer att föras vidare, om vi inte har kommit överens om något annat. 

Kurators arbetstider
Tisdagar, onsdagar och torsdagar från kl. 08:30.

Bokning
Om du vill boka samtal med Lina kontaktar du henne via mail: lina@nykoping.fhsk.se

Hitta kuratorn
Du hittar kuratorn på Bryggeriet, första dörren till vänster.