Nyköpings Folkhögskola

Lärare

Klicka på respektive lärare för mailkontakt eller ring expeditionen på 0155-29 20 80 så kopplar personalen vidare.

Anders Björnskär

Annika Nyberg

Awes Osman

Birgitta Hamstedt

Elnaz Yedollahi

Eva Ogenborg

Håkan Zetterkvist

Jan Altsjö                 

Karin Björnskär    

Lisa Larsson

Lotta Krüger

Martin Nelzén

Monica Jernström

Ola Eriksson 

Robert Granat

Robert Olsson 

Pär Lilja

Thomas Dahlin