Nyköpings Folkhögskola

Skolledning

 

Rektor                                                      
Annika Nyberg                                                       
0155-29 20 84                                                annika@nykoping.fhsk.se

Biträdande rektor
Caroline Andersson
0155-29 20 94
caroline@nykoping.fhsk.se