Nyköpings Folkhögskola

Studie- och yrkesvägledare

Moa Lindholm hjälper dig i frågor som rör dina studier, studieambitioner och yrkesfunderingar. Du hittar Moa i skolans huvudbyggnad.

Boka tid med Moa för samtal om dina studier. Det gör du bäst genom att kontakta henne via mail, moa@nykoping.fhsk.se

 

Visste du att...

-fyra av tio som gått allmän kurs till högskola, universitet och liknande. Det är lika många som gick vidare efter att ha pluggat på Komvux. Sju av tio i allmän kurs hade en sysselsättning efter att ha  gått på folkhögskolan. Ungefär samma siffror visar Komvux.

-att folkhögskolans miljö präglas av elevdemokrati och lärarna ger deltagarna inflytande över innehållet.

-att det är lätt att framföra synpunkter och lärarna lyssnar på deltagarna. Deltagarna får träna sig i att uttrycka åsikter och de lär sig att de är värda att lyssna på. Dessutom tränas deltagarna i att ifrågasätta egna uppfattningar och förstå varandra.

-att studierna stärker de studerandes personliga utveckling och medför ett bättre självförtroende, ökad självkännedom och ökad tro på sig själv och sin förmåga. Gruppen används som resurs i läroprocessen.

Källa: Myndigheten Statskontorets rapport En folkbildning i tiden från 2014

 


 

Här kan du läsa om studiestöd.

Här kan du läsa om behörigheter och omdömen.