Nyköpings Folkhögskola

Fördjupningskurs

Fördjupningskurs i läderhantverk hösten 2019

TRÄSKOR & SANDALER

Kursinnehåll
Träskor: Handspikade i vegetabiliskt läder på träbottnar
Sandaler: Handgjorda sandaler i vegetabiliskt läder

Gästlärare
Ola Johansson, tredje generationens träskomakare på träskofabriken

Kurstid
6 september-14 november

Närträffar med gästlärare
6 september: Träskofabriken i Barkaby
4 oktober: Nyköpings Folkhögskola
8 november: Nyköpings Folkhögskola

Kostnader
Obligatoriskt material 1600 kronor (4 par träskor och två par sandaler). Detta betalas vid antagning och hämtas sedan ut i Nyköping. Det kan eventuellt tillkomma kostnader för verktyg.

Skolan tar dessutom ut en terminsavgift på 1000 kronor för kursen. I den avgiften ingår gemensamt förbrukningsmaterial.

Övrigt
Lärarledd undervisning. Självstudier med support ingår i kursen. Du disponerar skolans läderhantverkslokaler

Antagningskriterier
Du skall ha gått skolans läderhantverksutbildning eller ha motsvarande kunskaper

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 28 april 2019.

Ansökningsblankett
Ansökningsblankett till kursen hittar du här.

Ytterligare information
Maila Anders Björnskär eller ring 0730-58 24 18.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 28 april 2019.

Ansökningsblankett
Ansökningsblankett till kursen hittar du  här.