Nyköpings Folkhögskola

Yrkesutbildning: Lärarassistent

  

Yrkesutbildningen till lärarassistent vid Nyköpings Folkhögskola vänder sig till dig som vill göra skillnad för barn och ungdomar. I skolan råder idag brist på arbetskraft. Lärarna är i stort behov av assistans, både administrativt och pedagogiskt. Som lärarassistent blir du delaktig i att skapa en trygg och stabil skolmiljö och därmed skapas goda förutsättningar för alla att lyckas med sina studier.

Att arbeta som lärarassistent
I din framtida yrkesroll  kommer du att fungera både som ett stöd till undervisande personal, men också till eleverna i och utanför klassrummet. Lärarassistenten arbetar ofta som en brygga mellan elever och pedagogisk personal. Du stöttar och coachar eleverna i studierna, på raster och i andra skolaktiviteter. Lärarassistentyrket kan också innebära kommunikation med vårdnadshavare.

I den mer administrativa delen av yrkesrollen kommer du att stötta lärarens pedagogiska uppdrag på olika sätt. Uppdraget kan variera då behoven ser olika ut på skolorna. Det kan vara frånvarorapportering, producera informationsmaterial till vårdnadshavare, ta fram anpassat studiematerial till elever, boka och sammanställa underlag till utvecklingssamtal, organisera genomförandet av nationella prov med mera.

I kursen får du utbildning för de olika delarna i detta uppdrag, både det mellanmänskliga och det administrativa.

Att studera till lärarassistent
Under året varvas teoretiska studier på Nyköpings Folkhögskola med praktik ute på skolorna i Nyköping eller Oxelösund. 

Praktiken ligger på onsdagar och torsdagar och övriga dagar studerar du på folkhögskolan. Genom att på detta sätt låta teori och praktik löpa parallellt, får du en naturlig och trygg möjlighet att växa in i rollen som lärarassisten.

Utbildningen är indelad i fyra temablock med följande rubriker.

  • Skolans historiska utveckling, organisation och styrdokument

  • Pedagogik

  • Beteende och socialt samspel

  • Kommunikation och administration

Efter genomgången utbildning, med minst 80% närvaro och godkänd teori och praktik får du ett utbildningsbevis.

Antagningskrav
Svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. 

Goda kunskaper i svenska språket. Arbetslivserfarenhet är en fördel. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och kallar dig till en intervju före antagning. . 

Utdrag ur belastningsregistret krävs.

Mer information
För mer infoirmation om utbildningen, kontakta kursansvariga Mia Rolandsdotter på mia@nykoping.fhsk.se eller 0155-29 20 80 (växel).

Kursprospekt
Utskriftsvänlig PDF kommer finnas här.

 
Xantippa Amaya, som idag jobbar som lärarassistent på Långbergsskolan i Nyköping:

Utbildningen är perfekt för dig som alltid funderat på hur det är att jobba i skolans värld eller som redan arbetat inom skolan men utan någon pedagogisk grund. Tillsammans med regelbunden praktik förbereds du verkligen inför att arbeta inom skolan.

Personlig utveckling och gemenskap är också en stor del av utbildningen. Du kommer lämna utbildningen klokare på alla plan, med många erfarenheter och vänner!

 

 

 

Kurstider läsåret 2022/2023
Kursstart: augusti 2022
Höstlov: vecka 44
Höstslut: december 2022
---
Vårstart: januari 2023
Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 15
Kursslut: juni 2023

Ansökan
Sista ansökningsdag är 15 maj.

Ansökningsblanketten hittar du här.

Kostnad
Material- & serviceavgiften är 600 kronor/termin. Eventuellt kan kostnader för  litteratur tillkomma.

CSN
Kursen berättigar till studiestöd från CSN, eftergymnasial nivå ( B1).
____________________________