Nyköpings Folkhögskola

Yrkesutbildning: Lärarassistent

Yrkesutbildningen till lärarassistent vid Nyköpings folkhögskola vänder sig till dig som vill arbeta i skolan med barn/ungdomar, vara delaktig i att skapa en trygg och stabil miljö i skolan och att skapa goda förutsättningar för alla att lyckas med sina studier.

I din framtida yrkesroll  kommer du att fungera både som ett stöd till undervisande personal, men också till eleverna i och utanför klassrummet.

Att arbeta som lärarassistent
Som utbildad lärarassistent  kommer du att arbeta som en brygga mellan elever och pedagogisk personal. Arbetsuppgifter kan vara att fungera som "mentor" åt vissa elever och hjälpa dem såväl i sitt lärande som socialt. Du stöttar och coachar dem individuellt i studierna, på raster och i andra skolaktiviteter. Mentorsskapet kan också innebära kommunikation med vårdnadshavare.

I den mer administrativa delen av yrkesrollen kommer du att stödja  läraren i hens pedagogiska uppdrag på olika sätt. Uppdraget kan variera då behoven ser olika ut på skolorna. Det kan vara frånvarorapportering, producera info-material till vårdnadshavare, ta fram anpassat studiematerial till elever, boka och sammanställa underlag till utvecklingssamtal, organisera genomförandet av nationella prov mm.

I kursen får du utbildning för de olika delarna i detta uppdrag, både det mellanmänskliga och det administrativa.

Att studera till lärarassistent
Under året varvas teoretiska studier på Nyköpings folkhögskola med två praktikperioder på sammanlagt 24 veckor.

  • I den teoretiska delen av utbildningen ligger tyngdpunkten på skolans organisation, kommunikation, sociologi, pedagogik, psykologi, elevhälsa inklusive funktionsnedsättningar, IKT-kunskaper och  administration. Arbetsmetoderna är kreativa, och du kommer att vara starkt delaktig i din egen utbildning.

  • Praktiken genomförs på din praktikskola under två dagar i veckan tillsammans med din handledare.  Genom att på detta sätt låta teori och praktik mötas, får du en naturlig och trygg möjlighet att växa in i rollen som lärarassistent.

Efter genomgången utbildning, med minst 80% närvaro och godkänd teori och praktik får du ett utbildningsbevis.

Antagningskrav
Svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i svenska språket. Arbetslivserfarenhet är en fördel. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Bifoga utdrag ur belastningsregistret. Intervju.

Kursprospekt
Utskriftsvänlig PDF hittar du här.

Kurstid
Kursstart: 19 augusti 2020
Höstlov: vecka 44
Höstslut: 16 december
---
Vårstart: x januari 2021
Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 14
Kursslut: x juni 2021

Ansökan
Sista ansökningsdag är 15 maj.

Ansökningsblanketten hittar du här.

Kostnad
Material- & serviceavgiften är 600 kronor/termin. Eventuellt kan kostnader för  litteratur tillkomma.

CSN
Kursen berättigar till studiestöd från CSN, eftergymnasial nivå ( B1).
__________________________

I vårt prospekt hittar du alla våra kurser samlade. Läs här och ladda ner.

__________________________