Nyköpings Folkhögskola

Lediga tjänster

 

Nyköpings folkhögskola söker en 
Administratör/receptionist

Vår folkhögskola drivs av den ideella föreningen Nyköpings folkhögskola. Hos oss får du en arbetsplats där vuxna deltagare tillsammans med medarbetarna tillsammans försöker skapa:

 • Gemenskap: Vi är solidariska med varandra och bygger gemenskap genom möten präglade av omtanke och respekt.

 • Delaktighet: Vi är alla delaktiga i skolans verksamhet och vill stärka vår kraft att påverka det egna livet, skolan och samhället.

 • Växande: Genom trygghet och delade erfaren- heter utvecklas vi tillsammans, och med lust och kreativitet vågar vi anta nya utmaningar.

Arbetsuppgifter

 • skoladministrativa uppgifter som att registrera ansökningar, skriva ut och kopiera brev, listor och intyg, arkivering, formulera brev och meddelanden

 • receptionsuppgifter som att ge information till receptionens besökare, svara i telefon, hantera epost, papperspost och paket

 • vara behjälplig i att utföra annan personals arbetsuppgifter vid deras frånvaro, t.ex. städning, kafé, inköp

 • bidra i arbetsgrupper, gemensam fortbildning och annat arbete för att utveckla hela folkhögskolan

 Vi förutsätter att du  

 • har administrativ erfarenhet, helst skoladministrativ

 • kan kommunicera muntligt och i Google-miljö med skolans deltagare och personal

 • är redo att klara en digital växel 

 • är redo att hantera Chromebooks såväl som PC

 • är redo att jobba i gemensamma Google Drive-mappar såväl som i Office-miljö

 • har förutsättningar att snabbt sätta dig in i vårt skoladministrativa program Schoolsoft


Det är meriterande om du

 • har jobbat med Schoolsoft

 • har jobbat i en förening eller folkhögskola

 • har erfarenhet av kontaktarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN och Migrationsverket

 • kan ytterligare språk än svenska (främst arabiska, somaliska och tigrinja)

 Du är en person som

 • tycker om människor och möter alla personer med en positiv inställning, respekt för olikheter och en vilja att skapa kontakt

 • visar ett aktivt ansvar för utveckling av rutiner. Du tar eget initiativ och fångar upp arbetsuppgifter som annars blir liggande, såväl egna som skolgemensamma

 • är noggrann och kan god svenska. Du kan uttrycka sig skriftligt med gott omdöme, stavning och ordval

 • är lyhörd, anpassningsbar och positivt inställd till andra lösningar än dina egna

 • uppskattar och tar vara på samarbete med andra anställda och med deltagare på skolan

 • uppskattar folkhögskolan som en bildande, integrerande och utvecklande kraft i samhället

 • välkomnar skolans värdegrund och allas inflytande, även i frågor som rör dina arbetsuppgifter

 • kan jobba i större omfattning än 50% vid behov


Varaktighet/Omfattning/Arbetstid
Tjänsten är på 6 månader med möjlighet till förlängning. Omfattning 50% (kan bli mer vissa perioder). Arbetstid är schemalagd under kontorstid.

Ansökan 
Vi vill ha din ansökan omgående. Skicka till ansokan@nykoping.fhsk.se. Vi kallar på intervju och tar beslut så snart som möjligt.

Tillträde
Du kan tillträda tjänsten senast 7 januari 2022.

Kontaktperson
Rektor Annika Nyberg, 0707-810203 (lämna meddelande eller sms)

***

Nyköpings folkhögskola
Östra Trädgårdsgatan 3
611 34  Nyköping