Nyköpings Folkhögskola

Cafeterian

En samlingsplats och knutpunkt för elever och personal

Cafeterian  vid Nyköpings Folkhögskola har plats för 85 personer. Där serveras kaffe och te varje förmiddag 09.30-10.30. Cafeterian fungerar också som lunchplats där det finns möjlighet att förvara och värma upp medhavd lunch.

Under corona-pandemin hämtar klasserna fikakorgar från caféterian för att skydda FiA-gruppens deltagare och handledare men också skolans deltagare och personal från smitta.

Nyköpings kommun är ansvarig för driften av cafeterian där kommunens FiA-grupper bedriver sin verksamhet. FiA (Fungera i Arbetslivet) är en verksamhet för personer med funktionsvariationer som arbetar i grupp med stöd från arbetshandledare.

Klicka här för att läsa mer om kommunens  FiA-verksamhet.