Nyköpings Folkhögskola

Nyköpings Folkhögskola

Nyköpings Folkhögskola ligger i centrala Nyköping, mitt i en spännande historisk miljö. Här kan du läsa både för behörig-heter till högre studier och för nöjes skull.  Vi är en mötesplats för människor och kultur, där det praktiska och teoretiska förenas.

På våra kulturcaféer möter du aktuella och intressanta författare, musiker och debattörer.

Hos oss har du stora möjligheter att själv påverka din studietakt. Målen är att öka dina kunskaper, ge behörigheter för högre studier, stimulera till personlig utveckling - och att du ska trivas under studietiden.

Nyköpings Folkhögskola har också en stolt tradition av läderhantverk, en musikerlinje och flera kurser i svenska som andraspråk med lärare som talar svenska och arabiska eller somaliska och lärare med svenska som modersmål.

Vi är en dagfolkhögskola med plats för närmare 200 deltagare.

De flesta lokaler är tillgängliga för rörelsehindrade och vi har hörselteknik för de som behöver förstärkt ljud.

All verksamhet på Nyköpings Folkhögskola är drog- och alkoholfri.

Föreningar huvudman
Nyköpings Folkhögskola är en externat- eller dagfolkhögskola (vi har med andra ord inget internat) med Föreningen Nyköpings Folkhögskola som huvudman. Av medlemmarna är ca 50 enskilda och 20 organisationer. Skolan ägs med andra ord av föreningar och av dig som är medlem.

Vill du bli medlem eller förnya ditt medlemskap, betala 100 kronor till bankgiro 5719-7576 och ange:
- För- och efternamn
- Postadress
- Telefonnummer
- E-postadress

Föreningen Nyköpings Folkhögskola är religiöst och partipolitiskt obunden.

Vårmöteshandlingar 2021:
Kallelse med dagordning

Verksamhetsberättelse, bilagor, årsredovisning och revisionsberättelse för 2020 

________________________ 

I den här byggnaden startade 1868 Henriette Löwen Nyköpings elementarskola för flickor. Fram till 1968 höll Flickskolan till i huset och 1970 flyttade en filial till Stensunds Folkhögskola in. 1985 blev Nyköpings Folkhögskola en egen folkhög-skola. I dag bedrivs undervisning i Stora huset (ovan), i Paviljongerna, i Bryggeriet och på Slakthuset (Rock- & Poplinjen).