Nyköpings Folkhögskola

Nyköpings Folkhögskola

Nyköpings Folkhögskola ligger i centrala Nyköping, mitt i en spännande historisk miljö. Här kan du läsa både för behörig-heter till högre studier och för nöjes skull.  Vi är en mötesplats för människor och kultur, där det praktiska och teoretiska förenas.

På våra kulturcaféer (varje tisdagkväll under terminen) möter du aktuella och intressanta författare, musiker och debattörer.

Hos oss har du stora möjligheter att själv påverka din studietakt. Målen är att öka dina kunskaper, ge behörigheter för högre studier, stimulera till personlig utveckling - och att du ska trivas under studietiden.

Nyköpings Folkhögskola har också en stolt tradition av läderhantverk, en musikerlinje, flera kurser i svenska som andraspråk (med modersmålsstöd) och en skrivarkurs på distans.

Vi är en dagfolkhögskola med plats för närmare 200 deltagare.

De flesta lokaler är tillgängliga för rörelsehindrade. Hörselslinga finns.

All verksamhet på Nyköpings Folkhögskola är drog- och alkoholfri.

Länk till terminens deltagarenkät.

Föreningar huvudman
Nyköpings Folkhögskola är en externat- eller dagfolkhögskola med Föreningen Nyköpings Folkhögskola som huvudman. Av medlemmarna är ca 90 enskilda och 20 organisationer. Skolan ägs med andra ord av föreningar och av dig som är medlem.

Vill du bli medlem eller förnya ditt medlemskap, betala 100 kronor till bankgiro 5719-7576 och ange:
- För- och efternamn
- Postadress
- Telefonnumm
- E-postadress

Nyköpings Folkhögskola är religiöst och partipolitiskt obunden.

Årsmöteshandlingar 2017:
Verksamhetsberättelse för 2016

Bilagor:
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Detaljerat bokslut
Deltagarstatistik 

Spara papper. Skriv inte ut i onödan!

Årsmöteshandlingarna kan också hämtas i pappersform på skolans expedition. 
________________________ 

I den här byggnaden startade 1868 Henriette Löwen Nyköpings elementarskola för flickor. Fram till 1968 höll Flickskolan till i huset och 1970 flyttade en filial till Stensunds Folkhögskola in. 1985 blev Nyköpings Folkhögskola en egen folkhög-skola. I dag bedrivs undervisning i Stora huset (ovan), i Paviljongerna, i Bryggeriet och på Slakthuset (Rock- & Poplinjen).