Nyköpings Folkhögskola

Studerandeträtt

När du studerar på folkhögskola har du rättigheter och skyldigheter. Här hittar du information om dem och hur du kan anmäla om du känner dig felbehandlad.

Nyköpings Folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Du som är kursdeltagare på folkhögskola kan vända dig till FSR i tvister som rör frågor som omfattas av rådets uppdrag. Rådet kan behandla ärenden som anmäls inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

Här hittar du uppgifter om:

 • Huvudman
 • Statens syfte
 • Förekomsten av den studeranderättsliga standarden
 • Avgifter och kostnader under studietiden
 • Kursinriktningar
 • Kursintyg
 • Behörigheter
 • Studieomdömen
 • Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning
 • Pedagogiskt stöd
 • Drogpolicy
 • Antagningsprocess
 • Former för studerandeinflytande
 • Information vid kursstart
 • Utvärderingar
 • Disciplinära åtgärder
 • Arkiv - och sekretessregler

 

Läs mer om studerandeträtten på Nyköpings Folkhögskola.

Elevkåren hösten 2014

Kontakta elevkåren på Nyköpings Folkhögskola på adressen:
elevkaren@nykoping.fhsk.se

Läs mer om Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)