Nyköpings Folkhögskola

Skrivarkurs på distans: Skrivtorget

Skrivtorget är en terminslång distanskurs på halvtid för dig som är intresserade av det skrivna ordet och vill utveckla ditt skrivande.

Kursinnehåll och arbetsformer
Kursen riktar sig till dig som är intresserad av både skönlitterärt och journalistiskt skrivande. Skrivtorget ligger på en grundläggande och förberedande nivå med ett brett innehåll. Kursen ger dig verktyg för fortsatta studier på mer nischade skrivarkurser med djupare innehåll.

Du får individuell handledning men ditt aktiva deltagande i gruppen är lika viktigt. Skrivtorget är en kreativ och skapande kurs där deltagarna både hjälper och inspirerar varandra. Inspiration kommer också ifrån workshops och från besök av etablerade författare och skribenter.

Närträffar
Vi kommer att hålla fyra fysiska träffar under terminen (ungefär var femte vecka), med innehåll som förberedande tekniska genomgångar, respons elever emellan och workshops med externa föreläsare. Mellan de fysiska träffarna kommer arbetet att varvas mellan grupper om fyra och mindre grupper om två, där uppgifterna ska stimulera till samarbete.

Närvaro på närträffarna är en förutsättning för att kunna genomföra Skrivtorget. Flera av kursens uppgifter förbereds till och genomförs på dessa samlingar, många gånger också med påföljande uppgifter efter respektive träff. Vi har litet utrymme att kunna kompensera vid eventuell frånvaro.

Närträffarna sker dagtid, vanligtvis 08.30-16.30, här på skolan.

Kursinnehåll:
- textanalys
- respons
- skrivprocessen
- novell, prosa, nyhetsbevakning och reportage
- grundläggande journalistik
- ordbehandling och layout
- textbearbetning

Förkunskaper
Datorvana:
- kunna hantera Word- och PDF-filer eller liknande
- kunna bifoga och öppna bifogade filer i e-postprogram
- kunna öppna länkar
- viss vana av webbforum/webbplattformar
- samt ha tillgång till Internet-uppkoppling

Svenska:
När det gäller kunskaperna i svenska är det bra om du har kunskaper motsvarande Svenska 1, men det är inget krav.

Frågor
Maila kursansvariga Jan Altsjö jan@nykoping.fhsk.se eller Eva Ogenborg eva@nykoping.fhsk.se


Uppdaterad 2017-05-29 

Ansök här (allmän kurs/terminslånga kurser)                                             

 

Kurstider för hösten 2018
Kursstart: 22 augusti
Höstlov: vecka 44
Kursslut: 19 december

Närträff 1: ons 29 aug (v 35)
Närträff 2: ons 3 okt (v 40)
Närträff 3: ons 7 nov (v 45)
Närträff 4: tis 18 dec(v 51)

Studiestöd
Studier på allmän kurs berättigar till studiestöd.

Sista ansökningsdag
Ansök före 15 maj.

Efter att ansökningstidens gått ut antar vi fram till kursstart i mån av plats. 

Ansökningsblankett
Ansökningsblanketter till Skrivtorget distans/Allmänna kursen hittar du här.

Kostnad
Vi tar ut en reducerad serviceavgift på 500 kr för denna distanskurs. Kostnader för resor, logi och luncher i samband med närträffar och studiebesök bekostar du själv liksom eventuell kurs- litteratur. 

Att studera
Skrivtorget är en halvtidskurs, vilket betyder att arbetet är upplagt för studier 20 veckotimmar.

Vill du studera på heltid kan du komplettera med matematik, svenska och engelska på folkhögskolans allmänna kurs (som dock ej ges på distans utan i vanlig salsundervisning).