Nyköpings Folkhögskola

Sommarskola för asylsökande

SOMMARSKOLA FÖR ASYLSÖKANDE

Kurstid:   14-30 juni 2017, kl. 9-ca 14
Plats:         Nyköpings Folkhögskola

Du får lära dig mer svenska och göra saker i naturen. Vi ska göra utflykter, där vi kan fiska, bada, åka båt och mycket annat.

Tid
Tiden är mellan kl. 9 och cirka 14. De dagar som vi åker på utflykt kan det bli längre dagar.

Vem kan söka?
Kursen är bara för dig som bor i Nyköping, Oxelösund eller nära.
Kursen är bara för dig som inte har uppehållstillstånd ännu.
Kursen är bara för dig som är 18 år eller äldre.

Vem kan INTE söka?
Sök inte om du bor i Flen.
Sök inte om du har uppehållstillstånd.
Sök inte om du är under 18 år.

Busskort
Du som bor långt från skolan kan söka pengar till busskort.
Fyll i Ansökan om reseersättning och lämna till skolans expedition.

Vem får plats i kursen?
Folkhögskolan bestämmer genom lottning vem som får gå i kursen.
Lämna din Ansökan till sommarskolan senast den 24 maj.

***

SUMMER SCHOOL FOR ASYLUM SEEKERS

Dates:     14-30 June 2017, 9am-ca 2pm
Place:      Nyköpings Folkhögskola

You will learn more Swedish and do outdoor activities. We will go on excursions, go fishing, go by boat, swim and much more.

Time
From 9am-about 2pm. The days we go on excursions, school days will probably be longer.

Who can apply?
The course is only for those who live in Nyköping, Oxelösund or near.
The course is only for those who do not have a residence permit yet.
The course is only for those who are 18 years of age or older.

Who can NOT apply?
Do not apply if you live in Flen.
Do not apply if you have a residence permit.
Do not apply if you are under 18.

Bus card
If you live far from school you can apply for money for a bus card. Hand in Application for travel allowance to the school office.

Who gets a place on the course?
The school determines through lottery who gets a place in the course. Hand in Application for summer school  no later than May 24.

***

Information och asnsökningsformulär/Information and application forms.