Nyköpings Folkhögskola

SMF - studiemotiverande folkhögskolekurs

På våra studiemotiverande kurser (SMF) får du möjlighet att under tretton veckor prova på hur det är att studera på folkhögskola och öka dina möjligheter att studera vidare.

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

På kursen får du:

  • Prova olika ämnen genom att arbeta med ett tema som passar dig och gruppen
  • Lärarledda pass 08.30-14.30 varje dag
  • Små grupper och en trivsam stämning
  • Tillmötesgående lärare som bryr sig
  • Oväntade möten och nya kontakter


Kursen kommer till stor del att utformas efter vad du och gruppen vill och behöver.

Folkhögskola - så funkar det
På folkhögskolan är grupperna mindre än inom gymnasieskolan och studierna utgår från din nivå. Den avspända och generösa stämningen är uppskattad av dem som gått på skolan.

Lärandet bygger på att du deltar aktivt i kursens arbete och att du är engagerad i din utveckling. Grundläggande är att var och en har erfarenheter och tankar som kan vidga perspektiven för andra i gruppen. Vanliga inslag i kurserna är studiebesök, reflekterande samtal, egna arbeten och grupparbeten.

För mer information, kontakta 0155-29 20 80 eller info@nykoping.fhsk.se.

Nyköpings Folkhögskola hittar du på Östra Trädgårdsgatan 3, mellan Nyköpingshus och Nicolaiskolan.

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av att gå Framsteget, som vi har valt att kalla kurserna.

I vårt prospekt hittar du alla våra kurser samlade.  Läs här och ladda ner.
__________________________