Nyköpings Folkhögskola

SMF - studiemotiverande folkhögskolekurs

Den 20 september 2017 startar kursen Framsteget*, en tretton veckor lång prova på-kurs för dig som är från 18 år och uppåt. Syftet med kursen är att du ska få prova på hur det är att studera på folkhögskola och samtidigt öka dina möjligheter att studera vidare.

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

På kursen får du:

- Prova olika ämnen genom att arbeta med ett tema som passar dig och gruppen
- Lärarledda pass 08.30-14.30 varje dag
- Små grupper och en trivsam stämning
- Tillmötesgående lärare som bryr sig
- Oväntade möten och nya kontakter

Kursen kommer till stor del att utformas efter vad du och gruppen vill och behöver.

Vi som jobbar med kursen är:

Afaf Amermouch Mattsson, Robert Olsson och Thomas Dahlin.

Folkhögskola - så funkar det
På folkhögskolan är grupperna mindre än inom gymnasieskolan och studierna utgår från din nivå. Den avspända och generösa stämningen är uppskattad av dem som gått på skolan.

Lärandet bygger på att du deltar aktivt i kursens arbete och att du är engagerad i din utveckling. Grundläggande är att var och en har erfarenheter och tankar som kan vidga perspektiven för andra i gruppen. Vanliga inslag i kurserna är studiebesök, reflekterande samtal, egna arbeten och grupparbeten.

För mer information, kontakta Lotta Krüger på 0155-29 20 89 eller lotta@nykoping.fhsk.se

Nyköpings Folkhögskola hittar du på Östra Trädgårdsgatan 3, mellan Nyköpingshus och Nicolaiskolan.

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av att gå FRAMSTEGET!

*) SMF är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges folkhögskolor.