Nyköpings Folkhögskola

Nya Perspektiv

Du som behöver studera en grundläggande och gymnasie-förberedande kurs kan läsa skolans baskurs, Nya Perspektiv. Du studerar tematiskt och ämnesövergripande i svenska eller svenska som andraspråk (motsvarar SAS-grund på SFI) och samhällsorientering. Du läser dessutom engelska och mate- matik. Kursen är på heltid.

Innehåll
Med dina och gruppens intressen och behov som utgångspunkt kommer vi att använda aktuellt material som ger kunskaper och tränar förmågorna: läsa, skriva, tala, lyssna och räkna. Du kommer också att få kunskap och träning i grundläggande digital teknik som också används som verktyg i de dagliga studierna.

Nyheter och mediekunskap, med fakta- och informationssökning, står i fokus där även källkritik är viktiga inslag. Med utgångspunkt i våra olika erfarenheter diskuterar vi och reflekterar över vad som händer i vår omvärld, såväl lokalt som globalt, utifrån dagsaktuella frågor.

Utifrån olika genre (texttyper) får du också övning i att läsa och skriva olika typer av texter. Texterna kan sedan sammanställas gemensamt i olika projekt; muntliga redovisningar, skoltidningar, broschyrer eller utställningar.

Studiebesök, kultur- och gemensamma skolaktiviteter är viktiga inslag i kursen.

I kursen ingår även ett tillval där du får möjlighet att utifrån eget intresse välja vad du vill studera.

Arbetsformer
Genom grupparbeten, samtal och diskussioner delar vi kunskaper och erfarenheter med varandra. På folkhögskolan är delaktighet viktig och du förväntas ta ansvar för dina studier och den sociala miljön såväl i den egna gruppen som för skolan som helhet. Det gör att närvaron är obligatorisk.

Målet är att du, efter din tid på kursen Nya perspektiv,  ska känna dig säker på att kunnagå vidare till  studier på gymnasienivå.

Behörighet
Kan ges på grundläggande nivå i svenska/svenska som andraspråk (motsvarande SAS-grund på SFI), samhällskunskap, engelska och matematik. Beroende på dina förkunskaper kan det ta mellan 2 till 4 terminer att bli godkänd.

Om du har frågor

För mer information om kursen, maila kursansvarig Lotta Krüger lotta@nykoping.fhsk.se eller ring till expeditionen på 0155-29 20 80.

Kurstider för hösten 2021
Kursstart: 18 augusti
Höstlov: Vecka 44
Kursslut: 15 december

---

Kurstider för våren 2022
Vårstart: 12 januari 2022
Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 15
Kursslut: 1 juni 2022

Studiestöd
Studier på allmän kurs berättigar till studiestöd.

Sista ansökningsdag
Ansök före 15 maj till höstens kurs och före 15 november till vårens kurs.  Antagningsarbetet börjar dock en månad tidigare.

Efter att ansökningstidens gått ut antar vi löpande fram till kursstart i mån av plats.

Ansökan
Här ansöker du.

Kostnad 
850 kr/termin för service- och förbrukningsmaterial. Resor i samband med studiebesök bekostar deltagarna själva liksom den egna kurslitteraturen.
___________________________