Nyköpings Folkhögskola

SVEA Studieförberedande

SVEA - SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

De här kurserna är för dig som har läst lite svenska men tycker att du behöver lära dig mer. Vi har två Svea-kurser, en som förbereder dig för arbete, en annan som förbereder dig för vidare studier. Båda kurserna motsvarar C-D nivå på SFI och är ettåriga.

Svea studieförberedande
Det här är en kurs för dig som vill gå vidare till fortsatta studier. Kursens mål är att du ska få kunskaper och färdigheter som motsvarar SFI:s nivå D.

Vi lär oss mer svenska genom:

  • att arbeta med olika samhällsfrågor
  • med hjälp av datorer och internet
  • lektioner i läsa, skriva och uttala
  • att arbeta med nyheter
  • att arbeta med film

 
Matematik, engelska och datakunskap ingår också i kursen. Kursen syftar till att du får ökade kunskaper om samhället och utvecklas till en aktiv medborgare. Kursen är på heltid (ca 30 lektioner/vecka).

Hur arbetar vi på folkhögskolan?

Vi arbetar tillsammans i mindre grupper och du har stor möjlighet att påverka innehållet i dina studier. Undervisningen bygger på samtal, diskussioner ochen del skapande. Du och dina erfarenheter är viktiga.

Kurserna bygger på ett aktivt deltagande och att lära av varandra.

Du får också tillfälle att möta svenska kamrater under till exempel tillvalslektioner, friluftsdagar och temadagar.

Kursmaterial
Böcker, skrivmaterial, studieresor m.m. betalar du själv. Skolan tar ut en kopierings- och materiakostnad på 850 kr per termin. Räkna med att det tillsammans kostar dryga 1000 kr per termin.

Ekonomi
Du kan söka studiemedel från CSN.

Ansökan och antagning
Inför höstterminen börjar vi antagningarna den 15 april och inför vårterminen den 1 december. Det är bra om du söker så tidigt som möjligt.

Ansök här (Svenska som andraspråk)                                                            

Mer information
Vill du veta mer kan du ringa skolan på telefonnummer 0155-29 20 80. Kontaktperson är Birgitta Hamstedt.

 

 

 

 

Kurstider för hösten 2017
Start:   23 augusti
Höstlov: vecka 44
Slut: 19 december

Studiemedel
Du kan söka studiemedel hos CSN.

Ansökan
Under knappen Ansökan hittar du Ansökningsblanketter till Svenska som andraspråk.