Nyköpings Folkhögskola

SVEA Yrkesförberedande

SVEA - SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Svea-kurserna är för dig som har läst lite svenska men tycker att du behöver lära dig mer. Vi har två Svea-kurser, en som förbereder dig för arbete, en annan som förbereder dig för vidare studier. Båda kurserna motsvarar C-D nivå på SFI och är ettåriga.

Svea yrkesförberedande
Detta är en kurs som är för dig som vill ut på arbetsmarknaden. Vi studerar på SFI:s C-D nivå.

Vi lär oss mer svenska genom:

  • att studera svensk arbetsmarknad
  • att göra studiebesök till olika arbetsplatser och andra platser som kan hjälpa dig att komma in på arbetsmarknaden
  • lektioner i läsa, skriva och uttala
  • att kartlägga dina erfarenheter och kunskaper
  • att arbeta med datorer och internet


Matematik, engelska och datakunskap ingår också i kursen. Kursen är på heltid (ca 30 lektioner per vecka).

Hur arbetar vi på folkhögskolan?
Vi arbetar tillsammans i mindre grupper och du har stor möjlighet att påverka innehållet i dina studier. Undervisningen bygger på samtal, diskussioner ochen del skapande. Du och dina erfarenheter är viktiga.

Kurserna bygger på ett aktivt deltagande och att lära av varandra.

Du får också tillfälle att möta svenska kamrater under till exempel tillvalslektioner, friluftsdagar och temadagar.

Kursmaterial
Böcker, skrivmaterial, studieresor m.m. betalar du själv. Skolan tar ut en kopierings- och materiakostnad på 850 kr per termin. Räkna med att det tillsammans kostar dryga 1000 kr per termin.

Ekonomi
Du kan söka studiemedel från CSN.

Ansökan och antagning
Inför höstterminen börjar vi antagningarna den 15 april och inför vårterminen den 1 december. Det är bra om du söker så tidigt som möjligt.

Ansök här (Svenska som andraspråk)      


Mer information
Vill du veta mer kan du ringa skolan på telefonnummer 0155-29 20 80. Kontaktperson är Birgitta Hamstedt

Kurstider för hösten 2017
Start:   23 augusti
Höstlov: vecka 44
Slut: 19 december

Studiemedel
Du kan söka studiemedel hos CSN.

Ansökan
Under knappen Ansökan hittar du Ansökningsblanketter till Svenska som andraspråk.