Nyköpings Folkhögskola

Allmän kurs i svenska som andraspråk - Svea

Kursen är för dig som har läst lite svenska men vill lära dig mer. Du studerar först och främst svenska språket men arbetar också med olika samhälls- och kulturfrågor, språkövningar och studiebesök.


Nivå

Kursen motsvarar SFI:s senare delar (C-D-nivå)

Innehåll
Du studerar svenska språket och tränar svenskan i olika språkövningar. Du läser och diskuterar faktatexter, nyhetstexter, skönlitteratur och film. Matematik och engelska ingår också i kursen.

Du studerar också samhällskunskap och frågor om kultur. Här jobbar kursen kring stora teman som arbetsliv, demokrati och migration. Tillsammans med tema-studierna gör kursen studiebesök i exempelvis Nyköping, Norrköping eller Stockholm.

Hur jobbar vi?
Du får studera och praktisera demokrati. Tillsammans med dina kurskamrater utvecklas du till en mer aktiv medborgare.

Studierna sker i mindre grupper och du kan påverka vad vi studerar. Dina och dina kurskompisarnas intressen och behov styr inriktningen på studierna.

Skolans undervisning bygger på samtal, diskussioner och delar där du skapar. Alla deltar aktivt och lär av varandra. Du och dina erfarenheter är viktiga.

Du får också studera tillsammans med svenska kamrater under praktiska lektioner, friluftsdagar, temadagar och när olika kurser besöker varandra.

Efter kursen
Efter avslutad kurs förväntas du vara färdig med svenskstudierna på motsvarande SFI. Du bör ha utvecklats som person och medborgare i vår demokrati.

Du förväntas också ha fått kunskaper om det svenska samhället och den svenska kulturen som ska kunna underlätta din integration i Sverige.

Mer information
Vill du veta mer, kontakta Birgitta Hamstedt eller ring 0155-29 20 93.

Kurstider för hösten 2021
Kursstart: 18 augusti
Höstlov: Vecka 44
Kursslut: 15 december

---

Kurstider för våren 2022
Vårstart: 12 januari 2022

Sportlov: vecka 8
Påsklov: vecka 15
Kursslut: 1 juni 2022

Studiemedel
Du kan söka studiemedel hos CSN.

Ansökan & antagning
Här ansöker du.

Inför höstterminen är sista ansökningsdag 15 maj och inför vårterminen 15 november. Det är bra om du söker så tidigt som möjligt.

Efter sista ansökningsdag sker antag-ning löpande i mån av plats.

I mån av plats fyller vi på kursen vid varje termin. Interna sökande prioriteras. För att se om dina språkkunskaper passar i kursen gör alla sökande språktest och intervjuas före antagning.

Kursmaterial

Böcker, skrivmaterial, studieresor m.m. betalar du själv. Skolan tar ut en kopierings- och materialkostnad på 850 kr per termin. Räkna med att det tillsammans kostar dryga 1000 kr per termin.
___________________________